1 e-mail przypominający – andrzej_55@onet.pl – Andrzej jadowski