1 e-mail przypominający – asia16636@op.pl – Joana K