1 e-mail przypominający – ewapasek13@wp.pl – Ewa Pawłuszek-Pasińska