1 e-mail przypominający – jasia14@wp.pl – Joanna Miaśkiewicz-Świrska