1 e-mail przypominający – monat50@o2.pl – Wiesław Gliwiński