1 e-mail przypominający – naleksandra19@gmail.com – Aleksandra Nowak