2 e-mail przypominający – emai12@wp.pl – maria Górska