2 e-mail przypominający – kasiaa.biel@gmail.com – Katarzyna Puławska