2 e-mail przypominający – katarzyna.pulawska@sos-wd.org – Katarzyna Puławska