2 e-mail przypominający – m.jozefowska@gmail.com – Magdalena Gontarek