2 e-mail przypominający – ma_miszki@gazeta.pl – Krystyna Czerwińska