2 e-mail przypominający – olagranada@poczta.onet.pl – Aleksandra Granada