Zapisanie się na sz monat50@o2.pl – Wiesław Gliwiński